something for anna chan - Blog of Mathias
Blog of Mathias Web Securtiy&Deep Learning
something for anna chan
发表于: | 分类: otaku | 评论:0 | 阅读:341

嘛~。 这两天闲下来了补了k的剧场版,恭喜Anna酱继承尊哥遗志,成为新一代第三王权者~~(T.T尊哥也永久便当啦).
0ff41bd5ad6eddc472212ed63cdbb6fd536633dc.jpg

21313434.png

213124343.png

8435e5dde71190efa3e917f2cb1b9d16fdfa6089.jpg

d4628535e5dde7114513d9dba2efce1b9c1661de.jpg

2131231243.png

21314334.png

3e314134.png

anna酱的剑好漂亮~~

123434.png

期待第二季中~撒花~

还不快抢沙发

添加新评论